Audiometria słowna – Poznań

OtoAudio w Poznaniu pacjenci mogą wykonać kompleksowe badania słuchu pozwalające rozpoznać przyczyny oraz stopień ubytku słuchu. Diagnoza problemu już na jego początkowym etapie pozwala na szybkie wprowadzenie skutecznych rozwiązań, które realnie podniosą jakość słyszenia, a co za tym idzie również komfort życia. Jeśli więc zauważysz objawy pogorszenia słuchu, zachęcamy do umówienia wizyty.

Audiometria słowna — co to jest?

Audiometria słowna (określana również jako audiometria mowy lub audiometria wokalna) to bezbolesne i nieinwazyjne badanie słuchu, które w sposób empiryczny sprawdza różne aspekty słyszenia i pozwala ocenić rozumienie mowy przez badanego dla sygnałów dźwiękowych o różnej głośności. Badanie wykonuje się w ramach diagnostyki niedosłuchu, a także podczas dobierania aparatu słuchowego w celu dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Audiometria słowna — na czym polega badanie?

Badanie wykonywane jest w zamkniętym, wyciszonym pomieszczeniu. Pacjent zakłada słuchawki, w których słyszy materiały dźwiękowe (słowa) na różnym poziomie głośności. Zadaniem pacjenta jest powtarzanie usłyszanych treści bezpośrednio po ich usłyszeniu. Czynność ta wykonywana jest dla każdego ucha osobno.

W jakim celu wykonuje się badanie audiometryczne mowy?

Celem badania jest ocena wydolności narządu słuchu i ośrodkowego układu nerwowego poprzez zbadanie zdolności pacjenta do usłyszenia przekazywanych dźwięków oraz wykorzystania zasłyszanych informacji dźwiękowych w komunikacji. Audiometria słowna ocenia więc zarówno słyszenie, jak i rozumienie dźwięków poprzez kontrolę funkcjonowania układu słuchowego, począwszy od ucha zewnętrznego aż do ośrodków słuchowych w mózgu.

Audiometria słowna – Szamotuły

Nieleczone problemy ze słuchem mogą z czasem się pogłębiać, dlatego warto skonsultować się ze specjalistą, gdy tylko się pojawią. W naszym oddziale w Szamotułach wykonujemy kompleksowe badania słuchu, m.in. badanie ABR i audiometryczne (w tym audiometria mowy, audiometria impedancyjna i audiometria tonalna), co pozwala na skuteczne rozpoznanie rodzaju i źródła nieprawidłowości. Zapraszamy na badanie! To pierwszy krok do poprawy słuchu.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy wykonuje się badanie audiometryczne słowne?

Wskazania do wykonania badania audiometrii mowy to m.in.: niedosłuch i wady wymowy, a w przypadku dzieci również opóźnienia w rozwoju mowy. Badanie audiometryczne mowy może być badaniem uzupełniającym dla audiometrii tonalnej, a w przypadku protezowania pacjenta badanie wykonujemy każdorazowo.

Badanie zajmuje do kilkunastu minut.

Dla uzyskania wiarygodnego wyniku konieczne jest posiadanie przez pacjenta rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych. Z tego powodu w przypadku dzieci badanie wykonywane jest dopiero po 6. roku życia.

Audiometria mowy nie wymaga od pacjenta żadnych specjalnych przygotowań. Przed wizytą zaleca się jedynie zadbanie o prawidłową higienę uszu.

Ponieważ audiometria słowna (mowy) to badanie słuchu, które wymaga pełnej współpracy pacjenta, nie wykonuje się go u osób, które mają ograniczone zdolności komunikacyjne.

Audiometria słowna – Pobiedziska