Badanie słuchu u dzieci - Poznań

Infekcje, urazy, a nawet problemy z niedosłuchem dotykają nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Szybka reakcja po zauważeniu niepokojących objawów to najskuteczniejszy sposób, by właściwie zadbać o słuch i uniknąć pogorszenia się sytuacji.

W OtoAudio możesz liczyć na kompleksową diagnostykę i profesjonalne podejście. Oferujemy nowoczesne aparaty słuchowe oraz bezpłatne badanie słuchu przy ich zakupie.

badanie słuchu u dzieci

Jakie badania słuchu można wykonywać u dzieci?

To, jakie badania słuchu możemy wykonać, uzależnione jest od wieku dziecka. W przypadku najmłodszych dzieci przeprowadza się wyłącznie badania obiektywne, które nie wymagają aktywnego udziału pacjenta.

Dopiero kiedy dziecko osiągnie wiek, w którym będzie w stanie świadomie współpracować z protetykiem słuchu, możliwe jest wykonanie również subiektywnych badań.

  • Otoemisja akustyczna: Badanie słuchu wykonywane w celu oceny stanu ucha wewnętrznego. Dostępne dla pacjentów niezależnie od wieku.
  • Audiometria impedancyjna: Badanie słuchu, które pozwala ocenić stan ucha środkowego. Nie wymaga współpracy, więc może być wykonywane w każdym wieku.
  • Badanie ABR: Badanie słuchu, które pozwala określić stopień ubytku słuchu oraz miejsce jego występowania. Może być wykonane u pacjentów w każdym wieku.
  • Badanie ASSR: Nieinwazyjne badanie słuchu pozwalające na określenie progu słyszenia dla różnych częstotliwości, które można wykonać od pierwszych tygodni życia.
  • Audiometria tonalna: Badanie słuchu, które określa próg słyszenia pacjenta. Wykonywane od 5. roku życia.
  • Audiometria słowna: Badanie słuchu sprawdzające zrozumienie mowy przy różnej głośności sygnałów. Wykonywane u dzieci od 6. roku życia.

Kiedy wykonać badanie słuchu u dziecka?

Słuch u dzieci warto badać regularnie, szczególnie gdy pojawią się niepokojące sygnały, które mogą sugerować problemy w obrębie ucha, np.:

  • brak lub pogorszenie się reakcji na sygnały dźwiękowe,
  • problemy z rozumieniem mowy,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • przebyte choroby ucha.

Jak przygotować dziecko do badania słuchu?

By badanie słuchu dostarczyło wiarygodny wynik, przystępujące do niego dziecko powinno być zdrowe (m.in. brak przewlekłego kataru, czynnej choroby górnych dróg oddechowych). Ważne jest też zadbanie przed wizytą o prawidłową higienę uszu — zalegająca woskowina może zniekształcić wynik.

W przypadku badania ABR/ASSR, które wykonywane jest we śnie lub w stanie czuwania, warto zadbać też o to, by dziecko było senne.

Badania słuchu u dzieci w OtoAudio - Poznań

W oddziałach OtoAudio zajmujemy się kompleksową diagnostyką słuchu u dzieci i dorosłych. Badanie wykona doświadczony protetyk słuchu, co jest gwarancją szybkiego i skutecznego rozpoznania źródła problemu i wprowadzenia właściwego leczenia. Dla osób, które kupują u nas aparaty słuchowe, oferujemy bezpłatne badanie słuchu niezbędne do ich dobrania i ustawienia.