Refundacja aparatów słuchowych

Zakup aparatu słuchowego to spory wydatek, nie warto jednak szukać oszczędności, sięgając automatycznie po najtańsze opcje. Wysokiej jakości urządzenia mogą być kosztowne, zapewniają jednak o wiele lepsze efekty i skuteczniej odpowiadają na potrzeby osób z niedosłuchem. Z pomocą pacjentom przychodzi możliwość uzyskania dofinansowania na zakup aparatu słuchowego z NFZ i PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

 

Dofinansowanie NFZ

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możliwe jest obecnie uzyskanie dofinansowania w wysokości do:

  • 3000 zł w przypadku aparatu słuchowego dla osób poniżej 26 roku życia,
  • 1050 zł w przypadku aparatu słuchowego dla osób powyżej 26 roku życia.

Dofinansowanie PFRON

O przyznanie środków pieniężnych na sfinansowanie zakupu aparatu słuchowego starać można się też w MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) i MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz spełnienie warunków dochodowych odpowiednich dla oddziału, w którym składany jest wniosek.

Chcesz uzyskać dofinansowanie do aparatu słuchowego? Pomożemy!

W OtoAudio nie tylko wykonasz badanie słuchu i uzyskasz wsparcie w doborze odpowiedniego dla Ciebie aparatu słuchowego — pomożemy Ci też w uzyskaniu dofinansowania!